top of page

Tomeco is al jarenlang de trotse financiële partner van Bambou Masse Benin, wiens ambitie het is om duurzaam ondernemerschap te realiseren in een ontwikkelingsland.

 

Bamboe Masse Benin wordt gerund door een lokaal team ondersteund door Vlaamse knowhow. Dit zorgt voor een duurzame verankering van het bedrijf in de lokale sociale en economische context. Met een bamboeplantage van 450ha wil het bedrijf op korte termijn lokale groene energie produceren. Tegelijk draagt het bedrijf bij aan de verbetering van het klimaat door herbebossing en opslag van CO2..

BAMBOU MASSE BENIN

 

Meer groen, een stimulans voor de lokale economie

Wat werd reeds gerealiseerd?

  • 150.000 bamboeplanten werden aangeplant op een terrein van 450 ha op 25km van de stad Parakou, Benin

  • Tewerkstelling van gemiddeld 35 arbeidskrachten

  • Bouw van een nieuwe school voor de lokale gemeenschap in Fiarou

  • De aanwezigheid van de plantage is een impuls van voor nevenactiviteiten in de omgeving. Nieuwe handelszaken en een actievere landbouw zijn het gevolg hiervan.

  • Door de aanplanting werden reeds duizenden tonnen CO2 vastgelegd.

Wat brengt de toekomst?

Bamboe is het snelst groeiende gewas ter wereld en haalt in tropische gebieden een hoge productie per ha. Je hoeft na de oogst ook niet opnieuw te planten, bamboe geeft vanzelf nieuwe scheuten. De eerste delen van de plantage, aangeplant in 2014, zijn vrijwel klaar voor de eerste oogst. 

Bamboe kan je elke drie jaar oogsten en is geschikt voor diverse toepassingen. Bambou Masse Benin wil met zijn productie naar de woningbouw toe, maar in eerste instantie wordt er gestart met groene energieproductie. Zo kan de eerste oogst gevaloriseerd worden en tevens kan de installatie dienen om de reststromen van geproduceerde bouwmaterialen te verwerken. Door, in een latere fase, bamboe te verwerken in bouwmaterialen wordt de aanwezige koolstof in de stammen voor langere tijd gefixeerd
 

Meer info op www.facebook.com/Bambou-Masse-Benin

Bambou Masse Benin trbg.png
bottom of page