top of page
VGG logo 1 trbg.png

Andere samenstelling

VIKTOR GOES GREEN

 

Minder aardgas nodig door 'groen gas' uit biomassa

Tomeco werkt samen met Viktor Goes Green in hun zoektocht naar het produceren van groen gas dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het bedrijf onderzoekt welke vergassingstechnologie het meest geschikt is om biomassa te vergassen.
 
Vergassing is niet nieuw: tweehonderd jaar geleden hadden steden als Amsterdam, Antwerpen en Leuven al een netwerk van ‘stadsgas’ of lichtgas. Dat brandbare gas had niet dezelfde kwaliteit als het huidige aardgas, maar het volstond om huizen te verwarmen en gasfornuizen te laten werken.

Het “Green Gas Project” grijpt terug naar dezelfde technologie, maar met een moderne insteek en op basis van biomassa. Door de temperatuur, de druk en het zuurstofgehalte in biomassa-reactor te controleren, ontstaat gas dat dezelfde mogelijkheden biedt als aardgas. 
 

Tot daar de theorie, in de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om kwaliteitsvol ‘groen gas’ te produceren. De samenstelling is immers anders dan die van aardgas: alle belangrijke elementen zitten er wel in, maar in een andere combinatie. Bovendien bevat groen gas ook overbodige deeltjes, zoals CO₂ en stikstof, die verwijderd moeten worden. Tot nu toe is geen enkel onderzoek erin geslaagd om de juiste vergassingsmethode te vinden waarmee aardgaskwaliteit wordt behaald. 

Daarom gooit Viktor Goes Green het over een andere boeg. Ze bekijken of er componenten uit de chemienijverheid zijn die de technologie kunnen verfijnen. Die zoektocht hopen ze voor eind 2020 te kunnen afronden. Als alles naar wens verloopt, eindigt het project met een werkbare (en economisch haalbare) methode om kwaliteitsvol groen gas te produceren. De volgende stap is dan de bouw van een installatie. Op lange termijn zou de vraag naar aardgas daardoor significant kunnen dalen: een nieuwe stap in de richting van een schone, duurzame samenleving.

Viktor Goes Green heeft testlocaties in Gent en Moerdijk.
 

Meer info op www.viktorgroesgreen.be

bottom of page